Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Ψηφιακό αρχείο φωτογραφιών Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ
Ψηφιακό Εικονογραφικό Αρχείο Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
Ψηφιακό ηχητικό αρχείο διαλεκτικού υλικού Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-Ιστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ)
Ψηφιακό Μουσείο "Γεώργιος Ιακωβίδης" Ψηφιακό Μουσείο "Γεώργιος Ιακωβίδης"
Ψηφιοποιημένο αρχείο Εθνικού Θεάτρου Εθνικό Θέατρο
Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ραδιοσταθμού Εκκλησίας 89,5FM Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία Εκκλησίας της Ελλάδος
Ψηφιοποιημένο Αρχείο Χαρτών Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
Ψήφισμα Ελεύθερων και Υπόδουλων Ηπειρωτών (Κ120γ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Ώρα (Αθήνα) Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Ωρολογοποιία Τεχνολογικό Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ
∆ηµήτρης [Μήτσος] Βλαντάς (Μάραθος Ηρακλείου Κρήτης 1908 - Αθήνα 1985) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)