Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

Όνομα

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

Διεθνής ονομασία

Laboratory of Modern Greek Dialects

Υπάγεται σε

Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

URL

http://lmgd.philology.upatras.gr/

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

ralli@upatras.gr

Τηλέφωνο

2610969375

Ονομασία

Τμήμα Φιλολογίας - Κτήριο 33

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη Ρίου

Πόλη

Πάτρα

Περιοχή

Ρίο

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

26504

Περιφέρεια

Πελοπόννησος

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Αχαΐας