Συλλογές της ημέρας

Φωτογραφικό Αρχείο εφ. Σοσιαλιστική Αλλαγή

Η Εργατική ∆ιεθνιστική Ένωση (Ε∆Ε) ιδρύθηκε το 1963, ως ελληνικό τµήµα της «∆ιεθνούς Επιτροπής» της Τετάρτης ∆ιεθνούς. Την περίοδο της δικτατορίας εξέδιδε την εφηµερίδα Ώρα της Αλλαγής. Στη µεταπολίτευση επαναδραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα. Η «Σοσιαλιστική Πανσυνδικαλιστική Ένωση (Σ.Π.Ε.)» και οι «Νέοι Σοσιαλιστές» αποτέλεσαν την έκφραση της στον συνδικαλιστικό και νεολαιίστικο χώρο, αντίστοιχα. Τον Νοέµβριο του 1985, σε ιδρυτικό συνέδριο αποφασίστηκε η µετατροπή της Ε∆Ε σε Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα (ΕΕΚ), το οποίο δραστηριοποιείται έως σήµερα στο χώρο της τροτσκιστικής αριστεράς. Η εφηµερίδα Σοσιαλιστική Αλλαγή –επίσηµο όργανο της Ε∆Ε και του ΕΕΚ στη συνέχεια- άρχισε να εκδίδεται τον Σεπτέµβρη του 1974, σηµατοδοτώντας το τέλος των απαγορεύσεων. Κυκλοφορεί ως εβδοµαδιαία στην αρχή και από το 1977 δυο φορές την εβδοµάδα. Το φωτογραφικό της αρχείο απαρτίζεται από φωτογραφίες και σειρές αρνητικών που αποτυπώνουν στιγµές από τη διαδροµή του κόµµατος, τις κοινωνικές και κυρίως τις εργατικές κινητοποιήσεις των χρόνων της Μεταπολίτευσης. Συνοπτική περιγραφή • Φωτογραφίες από εκδηλώσεις, φεστιβάλ, συνέδρια, διαδηλώσεις, προεκλογικές εκστρατείες, πορτραίτα στελεχών της Ε∆Ε/ΕΕΚ και των Νέων Σοσιαλιστών (δεκαετίες 1970-1980) • Φωτογραφίες από απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζοµένων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα: Απεργίες και καταλήψεις σε εργοστάσια (κλωστοϋφαντουργίες, µεταλλοβιοµηχανίες, γαλακτοβιοµηχανίες, τσιµεντοβιοµηχανίες, βιοµηχανίες οχηµάτων κ.ά.), ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, υπηρεσίες ιδιωτικού τοµέα κ.ά. Κινητοποιήσεις εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα (εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, υπάλληλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση κ.ά.) (δεκαετίες 1970-1980) • Θέµατα της ελληνικής πολιτικής επικαιρότητας: Κινητοποιήσεις πολιτών, φωτογραφίες πολιτικών άλλων κοµµάτων, καλλιτεχνική και αθλητική επικαιρότητα, φοιτητικές και µαθητικές κινητοποιήσεις, εορτασµοί επετείων (δεκαετίες 1970-1980) • ∆ιεθνή θέµατα: συνέδρια και καµπάνιες του βρετανικού τµήµατος της Τετάρτης ∆ιεθνούς Workers Revolutionary Party και των Young Socialists, ευρωπορείες, συγκεντρώσεις και καµπάνιες Ευρωπαίων σοσιαλιστών άλλων χωρών (Ισπανία, Γερµανία, Γαλλία), κινητοποιήσεις σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, διεθνές κίνηµα αλληλεγγύης (Παλαιστίνη, Λίβανο, Φιλιππίνες, Πολωνία κ.ά.) • Ποικίλα: αποκόµµατα τύπου, αρνητικά, ιστορικά αφιερώµατα

Αρχείο Αντώνη Μοσχοβάκη

Αλληλογραφία, προσωπικά έγγραφα, κείμενα και σχέδια κειμένων, φωτογραφίες κ.ά.

Για προγραμματιστές

Είστε προγραμματιστής και σας φάνηκε ενδιαφέρον το μητρώο; Μπορείτε να έχετε τις συλλογές του μητρώου για επεξεργασία μέσω γνωστών πρωτοκόλλων.

Μάθετε περισσότερα...

Καλώς ήλθατε στα Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ.

Μέσω αυτού ο χρήστης ερευνητής ή μελετητής των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες τόσο για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, όσο και για τις συλλογές, φυσικές και ψηφιακές, που κατέχουν ή διαχειρίζονται.

Oι χρήστες του εργαλείου αξιοποιούν την προσφερόμενη τεχνογνωσία και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους για την αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνάς τους ή και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόμοι, βιβιοθηκονόμοι, επιμελητές μουσείων) αξιοποιούν τη συλλογική τεχνογνωσία για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το περιεχόμενο του ψηφιακού εργαλείου εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται συνεχώς με φιλοδοξία τη διάδοση του ελληνικού αναλογικού και ψηφιακού περιεχομένου και την πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο. Γι’ αυτό και η συμβολή των χρηστών είναι απαραίτητη.

Το έργο κατέστη εφικτό χάρη και στην πολύτιμη συνδρομή των υπευθύνων των φορέων στους οποίους απευθύνθηκε το ΔΥΑΣ, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Για διορθώσεις, επικαιροποιήσεις στοιχείων ή και για εισαγωγή νέων οργανισμών και συλλογών παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες φόρμες:

  • φόρμα οργανισμών
  • φόρμα συλλογών
και να τις στείλετε στο dyas@academyofathens.gr