Συλλογές της ημέρας

Ενάλια Αρχαιολογική Συλλογή της Νέας Κούταλης

Η Αρχαιολογική Συλλογή της Νέας Κούταλης δημιουργήθηκε όταν κατά τη διάρκεια σειράς αυτοψιών καταδυτικού κλιμακίου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στη Λήμνο, εντοπίστηκε εντελώς τυχαία πλήθος αρχαίων αντικειμένων, στο Κοινοτικό Ιατρείο της περιοχής. Τα αντικείμενα προέρχονται από παραδόσεις σφουγγαράδων - αλιέων της Νέας Κούταλης και συνίστανται κυρίως από αμφορείς και άλλα εξαρτήματα ενός πλοίου, όπως μεταλλικές ή πέτρινες άγκυρες, καδένες κλπ. Οι αμφορείς της αρχαιολογικής συλλογής της Νέας Κούταλης καλύπτουν μεγάλη χρονική διάρκεια, από τους κλασσικούς έως και τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους και προέρχονται από διαφορετικούς τόπους της Μεσογείου. Οι άγκυρές της ακολουθούν τη γνωστή τυπολογία χρονολόγησης, ενώ όλο το σύνολο συνάδει με τα υπόλοιπα εκθέματα που αφορούν στη σύγχρονη ναυτική ιστορία του νησιού.

Αρχείο Εθνικών Κτημάτων (ψηφιακή συλλογή)

Το αρχειακό σύνολο «Εθνικά Κτήματα» αποτελεί τμήμα του αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και περιλαμβάνει τεκμήρια της διαχείρισης των εθνικών (δημόσιων) κτημάτων από το ελληνικό κράτος, σχετικά με παραχωρήσεις, εκποιήσεις και ενοικιάσεις των εθνικών (δημόσιων) αγαθών. Οι φάκελοι περιλαμβάνουν αιτήσεις ιδιωτών, αναφορές τοπικών διοικητικών και οικονομικών αρχών, πρακτικά καταμετρήσεων και δημοπρασιών εθνικών γαιών, πρωτόκολλα ένορκων εξομολογήσεων και πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας, στατιστικούς πίνακες παραχωρούμενων εθνικών γαιών, παραχωρητήρια, δικόγραφα, αποδεικτικά πληρωμών κ.ά.

Για προγραμματιστές

Είστε προγραμματιστής και σας φάνηκε ενδιαφέρον το μητρώο; Μπορείτε να έχετε τις συλλογές του μητρώου για επεξεργασία μέσω γνωστών πρωτοκόλλων.

Μάθετε περισσότερα...

Καλώς ήλθατε στα Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ.

Μέσω αυτού ο χρήστης ερευνητής ή μελετητής των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες τόσο για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, όσο και για τις συλλογές, φυσικές και ψηφιακές, που κατέχουν ή διαχειρίζονται.

Oι χρήστες του εργαλείου αξιοποιούν την προσφερόμενη τεχνογνωσία και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους για την αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνάς τους ή και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόμοι, βιβιοθηκονόμοι, επιμελητές μουσείων) αξιοποιούν τη συλλογική τεχνογνωσία για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το περιεχόμενο του ψηφιακού εργαλείου εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται συνεχώς με φιλοδοξία τη διάδοση του ελληνικού αναλογικού και ψηφιακού περιεχομένου και την πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο. Γι’ αυτό και η συμβολή των χρηστών είναι απαραίτητη.

Το έργο κατέστη εφικτό χάρη και στην πολύτιμη συνδρομή των υπευθύνων των φορέων στους οποίους απευθύνθηκε το ΔΥΑΣ, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Για διορθώσεις, επικαιροποιήσεις στοιχείων ή και για εισαγωγή νέων οργανισμών και συλλογών παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες φόρμες:

  • φόρμα οργανισμών
  • φόρμα συλλογών
και να τις στείλετε στο dyas@academyofathens.gr