Για προγραμματιστές

Είστε προγραμματιστής και σας φάνηκε ενδιαφέρον το μητρώο; Μπορείτε να έχετε τις συλλογές του μητρώου για επεξεργασία μέσω γνωστών πρωτοκόλλων.

Το σχήμα στο οποίο βασίστηκε το μητρώο είναι το DCAP. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ένα από τα πιο γνωστά πρωτόκολλα για συλλογή μεταδεδομένων είναι το OAI-PMH. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με βάση αυτό το πρωτόκολλο μπορείτε να συλλέξετε όλες τις συλλογές που υπάρχουν στο μητρώο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://registry-dyas.imis.athena-innovation.gr:8080/dyas/?verb=ListRecords&metadataPrefix=DCCAP

Για να έχετε μια συγκεκριμένη συλλογή υπάρχει ο παρακάτω σύνδεσμος που παίρνει ως μεταβλητή το μοναδικό αναγνωριστικό της κάθε συλλογής:

http://registry-dyas.imis.athena-innovation.gr:8080/objects/items/3083