Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Όνομα

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διεθνής ονομασία

Hellenic Statistical Authority

Υπάγεται σε

URL

http://www.statistics.gr

Νομική μορφή

Ανεξάρτητη Αρχή

Email

info@statistics.gr, library@statistics.gr

Τηλέφωνο

2131352313-5,2131352347-9

Ονομασία

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διεύθυνση

Πειραιώς 46 και Επονιτών

Πόλη

Πειραιάς

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

18510

Περιφέρεια

Αττική

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Πειραιώς