Ψηφιακές συλλογές

Τίτλος

Ψηφιακές συλλογές

Φορέας

Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Περιγραφή

Greek : Οι ψηφιακές Συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν ψηφιακές φωτογραφίες αντικειμένων των έντεκα διδακτικών Συλλογών του Μουσείου, φηφιοποιημένες φωτογραφίες του Φωτογραφικού αρχείου Γ. Κοπανιά και ηλεκτρονικές καταγραφές αντικειμένων στο πρόγραμμα MuseumPlus

Μέγεθος

Τουλάχιστον 4300 ψηφιακές φωτογραφίες αντικειμένων Τουλάχιστον 4700 ψηφιοποιημένες φωτογραφίες Φωτογραφικού αρχείου Γ. Κοπανιά Τουλάχιστον 7400 ηλεκτρονικές καταγραφές (όχι πλήρεις) αντικειμένων στο πρόγραμμα MuseumPlus

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Συλλέκτης

Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Ιδιοκτήτης

Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2009 έως: σήμερα

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2009 έως: σήμερα

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: ΕΚΠΑ - Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Διεύθυνση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα