Ψηφιακή Συλλογή

Τίτλος

Ψηφιακή Συλλογή

Φορέας

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Περιγραφή

Greek : Η ψηφιακή συλλογή περιλαμβάνει τους χειρόγραφους κώδικες, κώδικες εγγράφων, λυτά έγραφα, παλαιά έντυπα και τοπικές εφημερίδες. Ειδικότερα για τα παλιά έντυπα αφορά κυρίως σε σελίδες τίτλου και περιεχομένων των εντύπων εκδόθηκαν από το 1494 έως το 1912. Αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» η Βιβλιοθήκη σήμερα έχει ψηφιοποιημένες περίπου 400.000 σελίδες που περιγράφονται από 10.141 βιβλιογραφικές εγγραφές. Σκοπός της ψηφιοποίησης ήταν σημαντικά τμήματα των συλλογών της βιβλιοθήκης να διαφυλαχθούν από τη φθορά του χρόνου και της χρήσης και αφετέρου να γίνουν προσβάσιμα στο ευρύτερο κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Άμεσος στόχος της είναι η συνεχής ανάπτυξη των ψηφιακών συλλογών της.

Θέματα

Εκπαίδευση, Οικονομική Ιστορία, Πολιτική Ιστορία, Ιστορία, Κοινωνική Ιστορία, Πολιτιστική Ιστορία,

Μέγεθος

400.000 ψηφιοποιημένες σελίδες

Γλώσσα

Οθωμανικά

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

UniMARC

Συλλέκτης

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ιδιοκτήτης

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2005 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Συλλογή Βιβλιοθήκης

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Ύστερη μεσαιωνική περίοδος 13ος αι. μ.Χ. 15ος αι. μ.Χ.
Βυζαντινή περίοδος

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Διεύθυνση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7

Πόλη

Κοζάνη

Περιοχή

Κοζάνη

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: www.kozlib.gr