Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τίτλος

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φορέας

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Digital Collections of the University of Ioannina Library (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Περιλαμβάνει ψηφιακά τεκμήρια, όπως βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες κ.ά.

Θέματα

Ιστορία, Λογοτεχνία, Τέχνη, Ιατρική, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Φιλολογία,

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Ιταλικά

Λατινικά

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Τουρκικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Dublin Core του "Πανεπιστημίου Ιωαννίνων"

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει δυνατότητα μόνο ψηφιακής θέασης της συλλογής online.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ηπειρομνήμων

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/

OAI αναγνωριστικό

http://pc3. lib.uoi.gr:8080/oai/request?verb=Identify