Ηπειρομνήμων

Τίτλος

Ηπειρομνήμων

Φορέας

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Epiromnemon (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ψηφιοποιημένα βιβλία από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα που ανήκουν στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, και περιοδικά κυρίως 19ου και αρχών 20ου αιώνα με έμφαση ότι έχει εκδοθεί για ή αφορά την Ήπειρο.

Θέματα

Ιστορία, Λογοτεχνία, Ιατρική, Τέχνη,

Μέγεθος

Περίπου 150 τίτλοι βιβλίων και 60 τίτλοι περιοδικών.

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Dublin Core του "Πανεπιστημίου Ιωαννίνων"

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει δυνατότητα μόνο ψηφιακής θέασης της συλλογής online.

Τόπος Συντεταγμένες
Ιωάννινα 39.66486, 20.85189
Ήπειρος 39.23651, 20.71472
Ελλάδα 39, 22
Αλβανία 41, 20
Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2007 έως:

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Εφημερίδων - Περιοδικών (ψηφιακή συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων (ψηφιακή συλλογή)

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/handle/123456789/5

OAI αναγνωριστικό

http://pc3. lib.uoi.gr:8080/oai/request?verb=Identify