Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ

Τίτλος

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ

Φορέας

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : ELSTAT Digital Library

Περιγραφή

Greek : Η Ελληνική Στατιστική Αρχή προσφέρει στο χρήστη του Διαδικτύου όλα τα δημοσιεύματά της δωρεάν για να τα ανοίξει ή αποθηκεύσει, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στη στατιστική πληροφορία ως δημόσιο αγαθό. Τα δημοσιεύματα περιλαμβάνουν στοιχεία που απεικονίζουν τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στον ελληνικό χώρο.

English : The Hellenic Statistical Authority provides Internet users with all their publications to open or save them free of charge, as the statistical data need to be considered as public goods. These publications include data that represent the financial, social and other activities in Greece

Μέγεθος

Περίπου 3500 ψηφιοποιημένοι τόμοι και 6 άτλαντες

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : βιβλία

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Κείμενο : περιοδικά

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

MODS του "Ελληνική Στατιστική Αρχή"

Συλλέκτης

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Ιδιοκτήτης

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2009 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Έχω τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση. Η χρήση των δημοσιευμάτων και των στατιστικών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτά επιτρέπεται για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, με προϋπόθεση τη σαφή αναφορά της πηγής τους. Αν αυτά προσαρμοστούν ή τροποποιηθούν από το χρήστη, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται, με σαφήνεια, σε ευκρινές σημείο της εργασίας του.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1859 έως:

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αλιεία

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο της Ελλάδος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Υγεία

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Δείκτες Τιμών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Δημόσια Οικονομικά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Δημόσιες Υπηρεσίες-Προσωπικό

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αγορά εργασίας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Βιομηχανία-Ορυχεία

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Δικαιοσύνη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εθνικοί Λογαριασμοί

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εισόδημα & Δαπάνες Νοικοκυριών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εκλογές

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εκπαίδευση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εμπορική Ναυτιλία

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εμπόριο

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κώδικες-Λεξικά

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μεταφορές-Επικοινωνίες

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Οικοδόμηση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πληθυσμός

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πολιτισμός

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εκθέσεις

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μελέτες

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Χάρτες

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Τουρισμός

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Περιβάλλον

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://dlib.statistics.gr