Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944

Τίτλος

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Calendar of Events 1940-1944 (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η ψηφιακή συλλογή Χρονολόγιο Γεγονότων 1940-1944 καλύπτει την περίοδο από την πρώτη μέρα της ιταλικής επίθεσης εναντίον της Ελλάδας, στις 28 Οκτωβρίου 1940, έως την εγκατάσταση της ελληνικής κυβέρνησης στην απελευθερωμένη Αθήνα, στις 18 Οκτωβρίου 1944. Περιέχει υπό τη μορφή βάσης δεδομένων με χρονολογική σειρά ημερολογιακού χαρακτήρα τα γεγονότα που αφορούν την Ελλάδα, όπως περιέχονται στα έγγραφα της αρχειακής σειράς 371 του βρετανικού υπουργείου εξωτερικών (FO 371). Στο Χρονολόγιο ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα η ταραγμένη και καθοριστική αυτή περίοδος: ο πόλεμος στην Αλβανία και τη Μακεδονία, η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, η οργάνωση και η δράση της αντίστασης στην κατεχόμενη χώρα και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η πολιτική της Βρετανίας και των άλλων Συμμάχων, καθώς και των ελληνικών εξόριστων κυβερνήσεων. Επίσης παρουσιάζονται η πολιτική των κατοχικών δυνάμεων και της δοσιλογικής Κυβέρνησης, τα εκτεταμένα αντίποινα εναντίον του πληθυσμού, και η καθημερινή διαβίωση στην κατεχόμενη Ελλάδα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δυναμική ανάπτυξη της αντίστασης σε κάθε σημείο της χώρας, τη δράση των ανταρτών, των αντιστασιακών οργανώσεων στις πόλεις, και το σχεδιασμό για την απελευθέρωση. Λέξεις-κλειδιά, καθώς και ο θησαυρός που συνοδεύει το Χρονολόγιο συμπληρώνουν τα στοιχεία των εγγράφων, όπου χρειάζεται και παρέχουν τη δυνατότητα πολλαπλών και εξειδικευμένων αναζητήσεων, καθώς και την εξαγωγή στοιχείων ανάλογα με τα ερωτήματα κάθε χρήστη της συλλογής.

English : The digital collection Calendar of Events 1940-1944 is a database covering the period from the first day of the Italian attack on Greece, on October 28, 1940, to the installation of the Greek Government in liberated Athens on 18 October 1944. It is based on the documents of the archival series 371 of the British Foreign Office (FO 371). The Calendar unfolds day by day the events of a troubled and crucial period: the war in Albania and Macedonia, the policy of the Greek Government in Greece, the organization and the activities of the resistance groups in the occupied country and of the Greek armed forces in the Middle East, the policy of Britain and the other Allies and of the Greek Government in exile. Also represented are the policy of the occupying forces and of the Quisling Government, the extensive reprisals against the population, and everyday life in occupied Greece. New details come to light concerning the dynamic development of the resistance in every part of the country, the activities of the guerrillas, the resistance groups in the cities, and the planning for the liberation. The keywords and thesaurus accompanying the Calendar provide additional tools, wherever necessary, and enable multiple and specialized searches and data export depending on the users' queries.

Θέματα

Διεθνείς σχέσεις, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ), Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ), Ιστορία, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, Εθνική Αντίσταση, Διπλωματία, Πολιτική, Κατοχή (1941-1944), Νεότερη ελληνική ιστορία, Δοσιλογισμός,

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-26 19:00:04

Μέγεθος

3981 εγγραφές

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2007 έως: 2013

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση

Τόπος Συντεταγμένες
Λίβανος 33.83333, 35.83333
Ελλάδα 39, 22
Αλβανία 41, 20
Μακεδονία 40.63978, 22.94516
Ηνωμένο Βασίλειο 52.16045, -0.70312
Ισραήλ 31.6081, 34.8181
Αίγυπτος 27, 30
Ιορδανία 31.95, 35.933333
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/gr/listItems