Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Όνομα

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Διεθνής ονομασία

Modern Greek History Research Centre (KEINE)

Υπάγεται σε

Ακαδημία Αθηνών

URL

http://www.academyofathens.gr/el/research/centers/moderngreekhistory

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

keine@academyofathens.gr

Τηλέφωνο

2103664602, 2103664661 (f)

Ονομασία

Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση

Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

10673