Βρετανική Σχολή Αθηνών

Όνομα

Βρετανική Σχολή Αθηνών

Διεθνής ονομασία

British School at Athens

Υπάγεται σε

URL

http://www.bsa.ac.uk

Email

director@bsa.ac.uk, admin@bsa.ac.uk

Τηλέφωνο

2111022800, 2111022803(φ)

Ονομασία

Βρετανική Σχολή Αθηνών

Διεύθυνση

Σουηδίας 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

10676

Γεωγραφικό πλάτος

37.9794345

Γεωγραφικό μήκος

23.7471013

Περιφέρεια

Αττική

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Κεντρικού Τομέα Αθηνών