Χρονικά των Ανασκαφών Online

Τίτλος

Χρονικά των Ανασκαφών Online

Φορέας

Βρετανική Σχολή Αθηνών

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Archaeology in Greece Online (Διεθνής)

French : Chronique des fouilles en ligne

Περιγραφή

Greek : Απαραίτητο εργαλείο για τους ερευνητές όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να ενημερώνονται για τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα Χρονικά των Ανασκαφών Online αποτελούν καρπό συνεργασίας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών με τη Βρετανική Σχολή Αθηνών.

English : An indispensible tool for researchers in all disciplines who wish to learn about the latest archaeological discoveries in Greece and Cyprus, Archaeology in Greece Online/Chronique des fouilles en ligne is a richly illustrated topographical database with a mapping feature to locate field projects within sites and regions.

French : Outil indispensable pour les chercheurs de toutes disciplines qui souhaitent s’informer des dernières découvertes archéologiques en Grèce et à Chypre, la Chronique des fouilles en ligne – Archaeology in Greece Online est le fruit de la collaboration entre l’École française d’Athènes et la British School at Athens.

Θέματα

Προϊστορική Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ανασκαφές

Μέγεθος

Γλώσσα

Αγγλικά

Γαλλικά

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα Μεταδεδομένων Φορέα Βρετανικής Σχολής Αθηνών

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα δικαιώματα επί μέρους των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Δεν υπάρχει άδεια Υπάρχει δυνατότητα μόνο ψηφιακής θέασης της συλλογής online

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Προϊστορική περίοδος
Αρχαιότητα

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Βρετανική Σχολή Αθηνών

Διεύθυνση: Σουηδίας 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://www.chronique.efa.gr/index.php/