Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πορφυρογέννητος

Τίτλος

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πορφυρογέννητος

Φορέας

Αποστολική Διακονία

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Bibliotheca Theologica Porphyrogenitus (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Κείμενα-άρθρα Θεολογίας, Ιστορίας και Χριστιανικής Τέχνης

English : Theological and Historical texts- articles

Θέματα

Θρησκεία, Θεολογία, Ιστορία, Δογματική, Ποιμαντική, Λειτουργική, Κατήχηση, Χριστιανική τέχνη,

Μέγεθος

610 άρθρα 313 συγγραφείς

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Πολωνικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Αποστολική Διακονία

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2008 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2008 έως:

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp