Ψηφιακή Βιβλιοθήκη-Βάση Δεδομένων Gree.D. του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων

Τίτλος

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη-Βάση Δεδομένων Gree.D. του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων

Φορέας

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

Εναλλακτικός Τίτλος

Greek : Gree.D. - Modern Greek Dialects Database

Περιγραφή

Greek : Η Βάση Δεδομένων Greek Dialects (Gree.D.) του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του τμήματος Φιλολογίας είναι μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει αρχεία προφορικού και γραπτού λόγου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή καθώς και επιμέρους βάσεις δεδομένων. Δημιουργήθηκε το 2000 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Περιέχει τα εξής: (α) Αρχεία/Συλλογές προφορικού υλικού (αναλογικής και ψηφιακής μορφής) (β) Αρχεία/Συλλογές γραπτού υλικού (σε φυσική μορφή και ψηφιακά) (γ) 2 διαλεκτικά λεξικά (σε φυσική μορφή και ψηφιακά) (δ) 1 βάση συνθέτων (ε) 1 βάση με λήμματα από 5 διαλέκτους (Βάση MORILAN) επεξεργασμένα στη μορφολογική τους δομή (στ) Βιβλιοθήκη (σε φυσική μορφή και ψηφιακά) με 2.000 τίτλους βιβλίων Τα παραπάνω αρχεία συμπληρώνονται με μεταγραφές και επισημειώσεις από επτά (7) βασικές κατηγορίες μεταδεδομένων και πάνω από εξήντα πέντε (65) υποκατηγορίες μεταδεδομένων, κωδικοποιημένων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο TEI (Text Encoding Initiative) σε xml μορφή. Η συγκεκριμένη συλλογή αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καταγραφής και μελέτης των ΝΕ διαλέκτων με τη χρήση ψηφιακών μέσων και τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης βάσης που θα δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα μελέτης διαλεκτικών δεδομένων.

Θέματα

Ελληνική γλώσσα, Νεοελληνικές διάλεκτοι, Νεοελληνικά ιδιώματα, Γλωσσολογία, Διαλεκτολογία, Ιστορική γλωσσολογία

Μέγεθος

- Προφορικό υλικό: ~400 ώρες ηχογραφήσεων - Γραπτό υλικό: 3.000 χειρόγραφα διαλεκτικού λόγου - Βάσεις δεδομένων: 12.000 λήμματα - Λεξικά: 10.000 λήμματα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Ποντιακά

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Καππαδοκικά

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Κατωιταλιώτικα

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Κρητικά

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Τσακώνικα

Διάλεκτοι/ιδιώματα

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα Μεταδεδομένων GREED

Συλλέκτης

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

Ιδιοκτήτης

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2000 έως:

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Καμία αλλαγή ιδιοκτησίας

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας βάσης δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του επιστημονικού υπεύθυνου της συγκεκριμένης συλλογής, σύμφωνα με τον Νόμο 2121/1993, καθώς και τον Νόμο 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Πρόσβαση δίνεται κατόπιν αιτήσεως στην υπεύθυνη του Εργαστηρίου.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Τουρκία 39, 35
Ιταλία 42.83333, 12.83333
Μικρά Ασία
Πόντος
Καππαδοκία
Κάτω Ιταλία
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2000 έως:

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή AMIGRE

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή προφορικού διαλεκτικού υλικού της Βάσης Gree.D.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : The Greeks of Aivali and Moschonisi

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Morphology in language-contact situations: Greek dialects in contact with Turkish and Italian (MORILAN)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Τμήμα Φιλολογίας - Κτήριο 33

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ρίου

Πόλη

Πάτρα

Περιοχή

Ρίο

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://lmgd.philology.upatras.gr/index.php/el/