Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Φωτογραφίες - Ζωγραφική Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Κελάρι της Γιαγιάς Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Λαϊκά Παραμύθια Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Λαογραφικές Συναντήσεις Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Μουσεία Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Παραδοσιακό Τραγούδι Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Παραστάσεις Μεγάλων Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Παραστάσεις Μικρών Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Παρελάσεις Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Προσωπικότητες της Παράδοσης Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Σεμινάρια Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Ταξίδι στα παλιά Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Ταξίδια Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες - Το Ελληνικό Γραμματόσημο και η Παράδοση Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών
Φωτογραφίες Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία