Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Συλλογή μικροταινιών του Αρχείου Γ. Λαΐου Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή μικροταινιών του Αρχείου Ικαριακής Αδελφότητος Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή μικροταινιών χειρογράφων Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΛΓ)
Συλλογή Μικροτεχνίας Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ)
Συλλογή Μικτού Γυμνασίου Μεσσήνης (Κ116γ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Μίμη Μανωλάκου Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή Μιχαήλ Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου (Κ130) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Συλλογή Μιχαήλ Καρύδη Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή Μιχαήλ Χατζημιχαήλ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Συλλογή Μιχαήλ Χατζημιχαήλ (ψηφιακή συλλογή) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Συλλογή Μιχάλη Ν. Καΐρη Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου
Συλλογή Μιχάλη Περιστεράκη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή Μουσειακού υλικού Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Συλλογή Μουσειακών Αντικειμένων του Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
Συλλογή Μουσείου Γλυπτικής Μάρπησσας "Νικόλαος Περαντινός" Μουσείο Γλυπτικής Μάρπησσας "Νικόλαος Περαντινός"