Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Όνομα

Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διεθνής ονομασία

University of Ioannina Folklore Museum

Υπάγεται σε

Τομέας Λαογραφίας Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

URL

http://folklore-museum.uoi.gr/

Νομική μορφή

Δημόσιος Οργανισμός

Email

fatouru@cc.uoi.gr,fdasulas@cc.uoi.gr

Τηλέφωνο

2651005192, 2651005161

Ονομασία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Φιλοσοφική Σχολή

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη,Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, ΤΘ:1186

Πόλη

Ιωάννινα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

45110

Περιφέρεια

Ηπείρος

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Ιωαννίνων