Συλλογή Λαογραφικού Μουσείου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τίτλος

Συλλογή Λαογραφικού Μουσείου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φορέας

Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εναλλακτικός Τίτλος

English : University of Ioanina Folklore Museum Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Συλλογή αντικειμένων, οργανωμένη στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες: - Αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν για την πρόσκτηση και παραγωγή αγαθών - Αντικείμενα για την επεξεργασία και μεταποίηση πρώτων υλών - Αντικείμενα για την προετοιμασία και την κατανάλωση τροφής και ποτών

Θέματα

Λαογραφία, Εθνολογία, Υλικός πολιτισμός, Λαϊκός πολιτισμός, Προβιομηχανική τεχνολογία, Επεξεργασία και μεταποίηση, Παραδοσιακές ενδυμασίες, Ενδυματολογία

Μέγεθος

Αδιευκρίνιστος αριθμός τεκμηρίων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : έπιπλα

Φυσικό Αντικείμενο : εργαλεία

Φυσικό Αντικείμενο : είδη οικοτεχνίας

Φυσικό Αντικείμενο : είδη θρησκευτικής λατρείας

Φυσικό Αντικείμενο : είδη οικοσκευής

Φυσικό Αντικείμενο : ενδυμασίες

Φυσικό Αντικείμενο : παιχνίδια

Φυσικό Αντικείμενο : μουσικά όργανα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

ξύλο

μέταλλο

πηλός

μαλλί

δέρμα

λίθος

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Φιλοσοφική Σχολή

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη,Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, ΤΘ:1186

Πόλη

Ιωάννινα

Χώρα

Ελλάδα