Συλλογή Λαογραφικού Μουσείου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Συλλογή Λαογραφικού Μουσείου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εναλλακτικός Τίτλος

English : University of Ioanina Folklore Museum Collection (digital collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Βίντεο εικονικής περιήγησης στον χώρο του μουσείου και παρουσίασης κάποιων εκθεμάτων του.

Θέματα

Λαογραφία, Εθνολογία, Υλικός πολιτισμός, Λαϊκός πολιτισμός, Προβιομηχανική τεχνολογία

Μέγεθος

21 βίντεο

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κινούμενη Εικόνα : βίντεο

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα Μεταδεδομένων Λαογραφικού Μουσείου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Ψηφιοποιημένη εκδοχή μέρους της φυσικής : Συλλογή Λαογραφικού Μουσείου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://folklore-museum.uoi.gr/collections.htm