Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου - Αθμονείς

Όνομα

Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου - Αθμονείς

Διεθνής ονομασία

Maroussi Folk Art Museum

Υπάγεται σε

Δήμος Αμαρουσίου - Διευθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού

URL

www.maroussi.gr

Email

dap@maroussi.gr, ilma@maroussi.gr

Τηλέφωνο

2106128538

Ονομασία

Λαογραφικό Μουσείο Αμαρουσίου

Διεύθυνση

Πλάτωνος 1 και Βας. Όλγας

Πόλη

Μαρούσι

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

15124

Περιφέρεια

Αττική