Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ)

Όνομα

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ)

Διεθνής ονομασία

Archeological Museum of Thessaloniki (AMTh)

Υπάγεται σε

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

URL

http://www.amth.gr/

Νομική μορφή

Ελληνικό Δημόσιο

Email

amth@culture.gr, estefani@culture.gr

Τηλέφωνο

2313310201

Ονομασία

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση

Μανόλη Ανδρόνικου 6, ΤΘ 506 19

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54013

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Θεσσαλονίκης