Συλλογή Λευκωμάτων Ιωάννου Γενναδίου

Τίτλος

Συλλογή Λευκωμάτων Ιωάννου Γενναδίου

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Joannes Gennadius Scrapbooks Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή Λευκωμάτων Ιωάννου Γενναδίου αποτελείται από 24 Λευκώματα (αρ. 2-24 και 38) που περιέχουν αρχειακό υλικό το οποίο, κατά κανόνα, προηγείται χρονολογικά εκείνου που απόκειται στους φακέλους του Αρχείου Ι.Γ. Ειδικότερα, το υλικό του 19ου αιώνα τοποθετήθηκε από τον Ι. Γεννάδιο σχεδόν αποκλειστικά στα Λευκώματα, ακολουθεί αριθμητικά εκείνο των πρώτων ετών του 20ού, και τέλος σποραδικά των υπόλοιπων ετών ως τον θάνατό του (1932). Το υλικό εδώ παρουσιάζεται θεματικά συγκροτώντας μικρές ενότητες αποτελούμενες από αλληλογραφία, αποκόμματα εφημερίδων, προσκλήσεις κλπ. σχετικά με την οικογένεια Γενναδίου, την ίδρυση και ανέγερση του Γενναδείου, την ελληνική και διεθνή πολιτική, την ελληνική οικονομία, την κρίση και τα δάνεια, την βουλευτική υποψηφιότητα του Ι. Γενναδίου στις εκλογές του 1907, την ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία και τις σχέσεις της με τις δυτικές ομολογίες. Περιλαμβάνονται επίσης η αρθρογραφία του Ι. Γενναδίου στον ελληνικό και ξένο τύπο-κυρίως τον αγγλόφωνο, τα διπλωματικά του ταξίδια στην Ευρώπη και την Αμερική, η συλλογή των βιβλίων του και τα ex libris, βραβεύσεις του από πνευματικά ιδρύματα και οργανισμούς, και πλείστα λεπτομερή στοιχεία από την συμμετοχή του σε εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, ιδίως στο Λονδίνο.

English : The Scrapbooks Collection of Joannes Gennadius consists of 24 scrapbooks with archival material, mainly from the 19th century. The material is divided by theme, uniting correspondence, newspaper clips, invitations etc. concerning the Gennadius family, the foundation and building of the Gennadeion, Greek and international politics, the Greek economy, the Greek debt crisis, Joannes Gennadius' candidacy for the Greek parliament in the election of 1907, and the Greek Orthodox Church and its relations with the other doctrines.

Θέματα

Διπλωματία, Εκπαίδευση, Λογοτεχνία, Αρχεία, Ιδιωτικός βίος, Δημόσιος βίος, Οικογένειες, Προσωπογραφία, Ελληνισμός της Διασποράς, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Κοινωνική Πρόνοια, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Τοπικός Τύπος, Τέχνη, Αρχιτεκτονική, Τοπογραφία, Ιστορική Γεωγραφία, Κοινωνική Ιστορία, Οικονομική Ιστορία, Λαϊκός πολιτισμός, Αρχαιολογία, Εθνολογία, Τύπος

Μέγεθος

24 λευκώματα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Ιωάννου Γενναδίου, 1926

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Έχω τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1880 έως: 1932

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχείο Ιωάννου Γενναδίου

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα