Συλλογή Λαογραφικού Μουσείου Ανθείας - Πολιτιστικού Κέντρου "Σπάρτακου"

Τίτλος

Συλλογή Λαογραφικού Μουσείου Ανθείας - Πολιτιστικού Κέντρου "Σπάρτακου"

Φορέας

Λαογραφικό Μουσείο Ανθείας - Πολιτιστικό Κέντρο "Σπάρτακου"

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Antheia Folklore Museum Collection (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Έκθεση υλικού λαογραφικού ενδιαφέροντος, χωρισμένη στις ακόλουθες ενότητες: - Αναπαράσταση θρακιώτικου δωματίου - Σκεύη της θρακιώτισσας νοικοκυράς (σκάφες, πινακωτές, τσουκάλια, χειρόμυλοι κλπ) - Εξαρτήματα αργαλειού, νταμιτζάνες, πήλινα σκεύη κ.α. - Αγροτικά και κτηνοτροφικά εργαλεία - Εργαλεία καλλιέργειας δημητριακών και μικροεργαλεία επισκευών

Θέματα

Λαογραφία, Γεωργία, Υλικός πολιτισμός, Λαϊκός πολιτισμός, Οικοτεχνία

Μέγεθος

120 αντικείμενα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : είδη οικοσκευής

Φυσικό Αντικείμενο : κεραμικά αντικείμενα

Φυσικό Αντικείμενο : εργαλεία

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

ξύλο

μέταλλο

μαλλί

πηλός

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Ανθείας-Αριστεινού "Σπάρτακος"

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1975 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στο Λαογραφικό Μουσείο Ανθείας ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτογράφιση).

Τόπος Συντεταγμένες
Θράκη 41, 25.5
Αριστεινό
Ανθεία
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Λαογραφικό Μουσείο Ανθείας

Διεύθυνση: Ανθεία

Περιοχή

Αλεξανδρούπολη

Χώρα

Ελλάδα