Μικρές Συλλογές Κ

Τίτλος

Μικρές Συλλογές Κ

Φορέας

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Small Collections K (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Περιλαμβάνουν προσωπικά αρχεία, ιδιωτικές συλλογές, σύμμεικτες συλλογές με ποικίλο περιεχόμενο αλλά και αρκετές περιπτώσεις δημοσίων αρχείων που αποκτήθηκαν μέσω αγοράς ή δωρεάς.

Θέματα

Όλοι οι θεματικοί όροι που περιλαμβάνονται στο σύνολο των αρχείων.

Μέγεθος

377 ιδιωτικές συλλογές

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Τα ΓΑΚ έχουν τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων των αρχείων.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Δεν απαιτείται άδεια. Η αναπαραγωγή και η δημοσίευση μέρους ή όλου του υλικού γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 του Νόμου 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των Γ.Α.Κ. Τα αρχεία αρμοδιότητας των ΓΑΚ διατίθενται για μελέτη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 του Νόμου 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των Γ.Α.Κ. και τους περιορισμούς των διατάξεων του Νόμου 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Φιρμάνια (Κ17γ_2)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Καστελλόριζου (Κ1α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εκκλησιαστικό Δικαστήριο της Αρχιεπισκοπής Καστελλόριζου: πρωτόκολλο πράξεων (K1β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Τουρκικά έγγραφα (Κ1γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Καστελλόριζου (Κ1δ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Καστελλόριζου (Κ1στ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Νικήτα Σταματελόπουλου (Κ2α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Τετράδιο Θ.Παξιμάδη (Κ2β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Ηπείρου (Κ2δ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Ηλία Στεκούλη Γαριβαλδινού (Κ2γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Μονών Αιτωλίας (Κ2ε)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πάνου Κορωναίου (Κ3α_1)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πάνου Κορωναίου (Κ3β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Γιατράκου (Κ5α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Γιατράκου (Κ5β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Γιατράκου (Κ6α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Γιατράκου (Κ7α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πάνου Κορωναίου (Κ3γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Ύδρας (Κ4α_1)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Ύδρας (Κ4β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Σάμου (Κ8β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ταχυδρομεία (Κ8γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Πρέβεζας και Επτανήσων (Κ8α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Επιστολογραφία Αγωνιστών της Επανάστασης (Κ8δ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Γράμματα Μονών Αγίου Όρους (Κ8ε)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Μονής Δουσίκου (Κ8στ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Μοναστηριού Αγίου Αντωνίου (Κ8ζ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Θεοφιλόπουλου (Κ8η)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Οικουμενικού Πατριαρχείου (Κ8θ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Οθωμανικά έγγραφα (Κ8ι)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Νάξου (Κ8ια)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εμπορική αλληλογραφία (Κ9α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Θεοφάνους του Σιατιστέως (Κ10α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Αίγινας (Κ10β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Λουριώτη (Κ10γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου Λουριώτη (Κ10δ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σύμμεικτη συλλογή Γεώργιου Γλαράκη & Ανδρέα Σκιά (Κ10ε_α-γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πάνου Κορωναίου (Κ3α_2)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Ύδρας (Κ4α_2)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Ύδρας (Κ4α_3)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ικετήριος αναφορά προυχόντων Πρέβεζας (Κ10ε_δ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Χειρόγραφο Φρουρίου Μεσολογγίου (Κ10ε_ε)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ11α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ12)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ13)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ14)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ15)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κεντρική Επιτροπή Κρητών (Κ16)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ναυτικά βιβλία λογαριασμών (Κ17α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Λογιστικά βιβλία Εθνικής Τράπεζας (Κ17β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Επιτροπής Ταμείου Συντάξεων Κέρκυρας, Πρακτικά (Κ17γ_1)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Βασιλικά Ανάκτορα (Κ17γ_3)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Χάρτης Άργους (Κ17γ_4)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Κλωνός Στεφάνου (Κ18α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Κλωνός Στεφάνου (Κ18β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Θεοφάνους του Σιατιστέως (Κ19α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή εμπορικού οίκου Δουρούτη (Κ19β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Παπαδόπουλου-Βρετού (Κ20)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Παπαδόπουλου-Βρετού (Κ21)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ανδρέα Λουριώτη (Κ22α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Δημήτριου Υψηλάντης & Ιάκωβου Ρίζου (Κ22β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σύμμεικτη συλλογή Γ.Μέγα (Κ23α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Μαρίνου Παπαδόπουλου-Βρετού (Κ23β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Στέφανου Ξένου (Κ23γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Δούκα Κ. Δούκα και Πέτρου Βακάλογλου (Κ24)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ιωάννη Φιλίππου (Κ25)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Ανδρέα Μουστοξύδη (Κ26α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή οικογένειας Ρούσου (Κ26β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σύμμεικτη συλλογή Ιωάννη Βλαχογιάννη (Κ26γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Κεφαλλονιάς (Κ26δ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Επιστολογραφία Ρήγα Παλαμήδη (Κ27α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή εμπορικού οίκου Χατζή Κωνσταντίνου Πωπ (Κ27β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Δ.Κανελλόπουλου (Κ27γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πιστοποιητικά Νήσων Αιγαίου (Κ27δ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Νικόδημου Ψωμά & οικογένειας Δημητρίου Ξενάκη (Κ27ε)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Δούκα Βακάλογλου (Κ27στ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μαθητολόγιο Αστικής Σχολής Μεγίστης (Κ1ε)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Μυκόνου (Κ28)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Αντωνιάδη (Κ29)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Αντωνιάδη (Κ30)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Εμμανουήλ Αντωνιάδη (Κ31)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αριστείδη Μπαλάνου (Κ32α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πατριαρχικά και εκκλησιαστικά έγγραφα (Κ32β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ισπανικής Πρεσβείας Αθήνας (Κ33)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σύμμεικτη συλλογή Αντωνίου Πραντούνα (Κ34α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εν Λονδίνω Ελληνική Επιτροπή (Κ34β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εν Λονδίνω Ελληνική Επιτροπή (Κ34γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νικόλαου & Σταματίου Λεβίδη (Κ34δ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Γράμματα Δουκών Βενετίας (Κ35α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Νοταριακά έγγραφα Ιωάννη Λαγάνη (Κ35β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο οικογένειας Μήτσα (Κ35γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κανόνες ευταξίας για την εν Τεργέστη Ελληνικήν Σχολήν (Κ35δ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Πατριαρχικά γράμματα (Κ35ε)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Ιωάννη Μεταξά (Κ35στ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Ιωάννη Χότζη (Κ35ζ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Λεονάρδου Βρυσηνιώτη (Κ35η)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Διακήρυξη Βουλευτικού Σώματος (Κ35θ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Σπυρίδωνα & Νικολάου Σπηλιωτόπουλου (Κ35ι)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Κ. Μέρτζιου (Κ35ια)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Registro Secreto (Κ35ιβ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Σύμμεικτη συλλογή Σταύρου Κυριαζόπουλου (Κ35ιγ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Πάνου Κορωναίου (Κ3α_3)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Ιωάννη Χότζη (Κ35ιδ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Περικλή Ζερλέντη (Κ36-Κ43)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Τελωνείο Σπετσών (Κ36β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Τελωνείο Αστακού (Κ36γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κεντρικό Οπλοστάσιο Ναυπλίου (Κ36δ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Οικονομική έκθεση του έτους 1851 (Κ36ε)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μετοχές Εθνικής Τράπεζας (Κ36στ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ελεγκτικό Συνέδριο (Κ36ζ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Αυστριακού Προξενείου Αθηνών (Κ44)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Ιωάννη Ζερβού (Κ45)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Έγγραφα Κυδωνιών Μικράς Ασίας (Κ45α)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Ιωάννη Χότζη (Κ45β)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Γεωργίου Τσερούλη (Κ45γ)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή Υακίνθης Θέμελη (Κ45δ)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: ΓΑΚ-Κεντρική Υπηρεσία

Διεύθυνση: Δάφνης 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ψυχικό

Χώρα

Ελλάδα