Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Αλληλογραφία Γεωργίου Δροσίνη Μουσείο Γεωργίου Δροσίνη
Αλληλογραφία του Ίωνος Δραγούμη (ψηφιακή συλλογή) Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Αμάλθεια Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Άμυνα Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αναγέννησις Κεφαλληνίας Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Ανακτορικό αρχείο προσωπικών υποθέσεων Οθωνικής περιόδου Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Αναλογική συλλογή προφορικού υλικού Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Ανάστος Παπαπέτρου Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Ανατολικός Αστήρ Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Ανεξάρτητη Μεραρχία Θεοτόκη Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Ανθέμιον - Η ψηφιακή βιβλιοθήκη των Ρωμιών της Πόλης Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων - ΕΚΠΑ
Άννα Φιλίνη Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Αντιβασιλεία - Όθων Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Αντώνης Μπριλλάκης (Χανιά 1924 - Αθήνα 1995) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Αντώνης Φλούντζης (Αιτωλικό 1906 - Αθήνα 1998) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)