Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Τίτλος

Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Φορέας

ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Objects of Ancient Greek Technology (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Συλλογή που περιλαμβάνει αντικείμενα όπως μηχανές και εργαλεία, που χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες σε διάφορες πτυχές της ζωής τους (τηλεπικοινωνίες, πόλεμος, επιστήμες, μετρητικές μηχανές, αυτόματα, ανυψωτικές μηχανές, ναυσιπλοΐα, αρχιτεκτονική, αντλίες κ.α.).

Θέματα

Αρχαία ελληνική τεχνολογία, Μηχανές, Εργαλεία, Κατασκευές,

Μέγεθος

74 αντικείμενα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : εργαλεία

Φυσικό Αντικείμενο : μηχανές

Φυσικό Αντικείμενο : κατασκευές

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Ιδιοκτήτης

ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1978 έως:

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Η συλλογή ανήκε στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από το οποίο προέκυψε το ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται μόνο η θέαση της συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Αίγυπτος 27, 30
Μικρά Ασία
Περίοδος Από Έως
Αρχαιότητα
Βυζαντινή περίοδος

Μέρος της φυσικής συλλογής έχει ψηφιοποιηθεί ως μέρος της ψηφιακής : Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ψηφιακή συλλογή)

Μέρος της φυσικής συλλογής έχει ψηφιοποιηθεί ως μέρος της ψηφιακής : Αντικείμενα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Διεύθυνση: 6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης

Πόλη

Θέρμη

Χώρα

Ελλάδα