Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων - ΕΚΠΑ

Όνομα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων - ΕΚΠΑ

Διεθνής ονομασία

Laboratory for the Electronic Processing of Historical Archives

Υπάγεται σε

Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ

URL

http://dlab.phs.uoa.gr/

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

ichrist@phs.uoa.gr

Τηλέφωνο

2107275527

Ονομασία

ΕΚΠΑ - Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

15771