Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Όνομα

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Διεθνής ονομασία

School of English

Υπάγεται σε

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

URL

http://www.enl.auth.gr/

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-20 11:12:39

Email

info@enl.auth.gr

Τηλέφωνο

2310 99 5183

Ονομασία

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, Νέο Κτίριο

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54124

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία