Τσαγγαλίδης Αναστάσιος

Πλήρες Όνομα

Τσαγγαλίδης Αναστάσιος

URL

http://www.enl.auth.gr/instructor.asp?Id=50

Email

atsangal@enl.auth.gr

Ονομασία

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, Νέο Κτίριο

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54124

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία