Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Όνομα

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Διεθνής ονομασία

Faculty of Philosophy AUTH

Υπάγεται σε

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

URL

http://www.auth.gr/phil, http://www.phil.auth.gr/

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

info@phil.auth.gr

Τηλέφωνο

2310995173, 2310997152 (φ)

Ονομασία

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, Νέο Κτίριο

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54124

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία