Αρχείο Ελληνικών Διαλέκτων

Τίτλος

Αρχείο Ελληνικών Διαλέκτων

Φορέας

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Greek Dialects Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο ηχογραφήσεων των Ελληνικών διαλέκτων απευθύνεται σε όσους έχουν μυηθεί σε όλους τους κλάδους της Γλωσσολογίας (π.χ. Φωνητική, Μορφολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, Πραγματολογία, κτλ), αλλά και Λογοτεχνίας (π.χ. Πεζογραφία, Ποίηση, κτλ.), σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Ως επιστημονικά υπεύθυνη για τη δημιουργία αυτού του αρχείου, έχω συγκεντρώσει όλες τις ηχογραφήσεις Ελληνικών διαλέκτων που μιλιούνται σήμερα, στα νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, από επιτόπιες έρευνες των φοιτητών/φοιτητριών πού είχαν επιλέξει τα μαθήματά μου Γλ2-321 Γλωσσολογική Μορφολογία, Γλ2-388 Κλιτική Μορφολογία, Γλ2-389 Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Περιγραφής Γλωσσών και Διαλέκτων. Στόχος αυτού του προγράμματος ήταν να δώσω το έναυσμα στους φοιτητές/φοιτήτριες, στα πλαίσια των μαθημάτων που προανέφερα, να εμπλακούν στην επιτόπια έρευνα (άμεση επαφή με φυσικούς ομιλητές) των Ελληνικών διαλέκτων. Μετά από μια συστηματική συλλογή γλωσσολογικού υλικού (αυθόρμητων διαλόγων, αφηγήσεων, ποιημάτων, ασμάτων, κτλ) και υιοθετώντας τη μεθοδολογία του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες είχαν διεξάγει μια πλήρη μορφοφωνολογική ανάλυση (annotation) κάθε διαλέκτου που είχαν ηχογραφήσει και απομαγνητοφωνήσει. Στη συνέχεια παρουσίασαν την ανάλυση δεδομένων η οποία συζητήθηκε μέσα στην τάξη και αξιολογήθηκε από εμένα. Οι φοιτητές/-τριες βρήκαν αυτού του είδους την έρευνα (τεκμηρίωση διαλέκτου – fieldwork dialect documentation) πολύ ενδιαφέρουσα και για μελλοντικούς σκοπούς. Ήδη μου έχουν παρουσιάσει αρκετές Διπλωματικές αλλά και Μεταπτυχιακές εργασίες πάνω στη μορφοφωνολογική ανάλυση των Ελληνικών διαλέκτων βασισμένη σε δική τους επιτόπια έρευνα. Η βάση δεδομένων όλων των ηχογραφήσεων αποφασίστηκε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αγγλικού Τμήματος ΑΠΘ (συνεδρίαση Τομέα Νο. 10, 4/6/2015). Το αρχείο περιλαμβάνει μόνο τις ηχογραφήσεις (και όχι τις απομαγνητοφωνήσεις – transcriptions) και διατίθεται δωρεάν για μελλοντικούς ερευνητές επιστημών όπως η γλωσσολογία, λογοτεχνία, κοινωνιολογία, διαλεκτολογία, κα. Για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων συνεργάστηκα με τον κ. Αναστάσιο Πασχάλη, μηχανικό Η/Υ και πληροφορικής στο ΑΠΘ. Ο κ. Πασχάλης αφού αρχειοθέτησε το ηχητικό υλικό, δημιούργησε τη βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται στοιχεία όπως ο νομός, το χωριό ή η κωμόπολη όπου μιλιέται η διάλεκτος, η χρονολογία ηχογράφησης και τα ονόματα των φοιτητών. Στη συνέχεια δημιούργησε μια ιστοσελίδα η οποία αντλεί τα δεδομένα της βάσης και τα εμφανίζει χρησιμοποιώντας διαδραστικούς χάρτες Google. Συνολικά έχουν αρχειοθετηθεί 185 εργασίες με 2.414 αρχεία ήχου.

English : The archive of the Greek dialects recordings is addressed to those initiated into any field of Linguistics (e.g. Phonetics, Morphology, Sociolinguistics, Dialectology, Pragmatics, Discourse, etc.), as well as Literature (e.g. Prose, Poetry, etc.), at an academic level. Being scientifically responsible for the creation of this archive, I have collected all the fieldwork recordings of most of the Greek dialects still spoken on the mainland and the islands, made by my graduate and undergraduate students through my courses on Morphology and Language Documentation. The main scope of this program was to motivate my students towards fieldwork research studies on the Greek dialects. After a systematic collection of recordings and the annotation of all the linguistic material under my supervision, they conducted a morphophonological analysis of a dialect assigned to them which they later presented in the classroom. Moreover, their work was discussed among students and further evaluated by me. So, apart from the experience they acquired in getting involved in writing original fieldwork projects, their interest in such an activity arose for further research. They also presented a good number of Diploma Theses and four MA Theses on a morphophonological analysis of Greek dialects based on fieldwork research. The database was decided to be available on the site of the Department of Theoretical & Applied Linguistics, School of English, Aristotle University (Dept. meeting No. 10, 4 June 2015). The archive includes only the recordings of a large number of the Greek dialects (but not their transcription). It is free of charge for future researchers of disciplines such as Linguistics, Literature, Sociology, Dialectology, etc. It is an extremely fruitful work which has been in the process since 2006. For the creation of the Greek dialects database I have co-operated with Anastasios (Tasos) Paschalis, computer engineer at the School of English, AUTH. Without him, this archive would not have come to light. After archiving the recordings, Tasos created a data base in which the prefecture, the village or town where the dialect is spoken, the year the recording was made, and the names of students who conducted the recording are listed. Then he made a webpage drawing the recorded data and showing them on Google maps. In total 185 research papers with 2.414 recordings have been filed.

Θέματα

Γλωσσολογία, Διαλεκτολογία, Νεοελληνικές διάλεκτοι,Γλωσσική βάση δεδομένων, Χάρτες

Τελευταία τροποποίηση

2020-06-25 13:38:18

Μέγεθος

2414 ηχητικά αρχεία

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ήχος : προφορικός λόγος

Ήχος : συνέντευξη

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέκτης

Ελισσάβετ Μελά-Αθανασοπούλου

Ιδιοκτήτης

Ελισσάβετ Μελά-Αθανασοπούλου

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2005 έως: 2018

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα μόνο ψηφιακής ακρόασης της συλλογής

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Κύπρος 35, 33
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2005 έως: 2018

Τύποι Χαρτών

Εθνολογικοί χάρτες

Γεωγραφική Κάλυψη Χαρτών

Ελλάδα

Κύπρος

Χρονική Κάλυψη Χαρτών

Νεότερη και σύγχρονη περίοδος

Αριθμός Χαρτών

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://www.enl.auth.gr/greekdialects/archive.asp