Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Αγιωνύμια-Επιγραφές ειληταρίων Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΒΜΤ)
Αγορά εργασίας Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Αδημοσίευτα Χειρόγραφα και Έγγραφα Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο
Αθηνά Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αθηνά Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αθηναϊκός Σύλλογος Οικογενειών Πολιτικών Εξορίστων και Φυλακισμένων (ΑΣΟΠΕΦ) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Αι Μούσαι (Ζάκυνθος) Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αϊδίν Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αιών Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Ακαδημαϊκό Αποθετήριο (ψηφιακή συλλογή) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστημίου
Αλέξανδρος Γ. Ξύδης (Λίβερπουλ 1917- Αθήνα 2004) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Αλέξανδρος Μυλωνάς (Αθήνα 1881 – 1967) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Αλέξανδρος Σβώλος (Κρούσοβο 1892 – Αθήνα 1956) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Αλληλογραφία Ίδρυμα Γληνού
Αλληλογραφία El. G. Ryan Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου