Αλέξανδρος Μυλωνάς (Αθήνα 1881 – 1967)

Τίτλος

Αλέξανδρος Μυλωνάς (Αθήνα 1881 – 1967)

Φορέας

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Περιγραφή

Greek : Βιογραφικό σηµείωµα Ο πολιτικός, οικονοµολόγος και συγγραφέας Αλέξανδρος Μυλωνάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1881. Σπούδασε νοµικά και οικονοµικά στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Βερολίνου και χρηµάτισε Γενικός Γραµµατέας των Υπουργείων Οικονοµικών και Γεωργίας την περίοδο 1912-1919. Υπήρξε µέλος της Κοινωνιολογικής Εταιρείας και πολιτεύθηκε µε το Κόµµα των Φιλελευθέρων. Εξελέγη βουλευτής Αθηνών και Ιωαννίνων την περίοδο 1923-1928 και διετέλεσε, την ίδια περίοδο τέσσερις φορές Υπουργός Γεωργίας και Υφυπουργός Οικονοµικών ενώ το 1929 υπήρξε ο ιδρυτής του Αγροτικού Κόµµατος. Στην συνέχεια επανεκλέχθηκε βουλευτής Ιωαννίνων στις διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις ως την δικτατορία του Μεταξά. Το 1938 εκτοπίστηκε στην Ικαρία και στις αρχές του 1944 διέφυγε στην Μέση Ανατολή. Συµµετείχε στην διάσκεψη του Λιβάνου και ανέλαβε το Υπουργείο Ναυτικών στην εξόριστη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. ∆ιετέλεσε Υπουργός Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Πλαστήρα το 1945 και το 1950 αποσύρθηκε από την πολιτική. Την περίοδο 1951-1953 χρηµάτισε διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Έγραψε µεγάλο αριθµό έργων, µονογραφιών και άρθρων πολιτικού, νοµικού, οικονοµικού και αγροτικού περιεχοµένου. Συνοπτική περιγραφή • Τεκµήρια από τις συνεδριάσεις της Βουλής και της Γερουσίας, οµιλίες του Αλ. Μυλωνά στο κοινοβούλιο, αποκόµµατα ηµερήσιου τύπου για τη δραστηριότητά του στα Υπουργεία Γεωργίας και Οικονοµικών (1923-1927) • ΦΕΚ της περιόδου 1917-1931 για το αγροτικό ζήτηµα • Τεκµήρια από την κοινοβουλευτική παρουσία του Αλέξανδρου Μυλωνά στην ηγεσία του Αγροτικού Κόµµατος (1929-1936) • Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος: καταστατικό, αλληλογραφία κ.ά. (1929, 1938, 1952) • Στοιχεία για την βουλγαρική Κατοχή στην Μακεδονία και την Θράκη (1941- 1944) • Καταστατικά, φυλλάδια, προγράµµατα πολιτικών κοµµάτων (1934-1936, 1941- 1949) : Αγροτικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα, ∆ηµοκρατική Σοσιαλιστική Ένωσις, Σοσιαλιστικόν Κόµµα, Αγροτικό Κόµµα της Ελλάδος, Κοινωνική Ριζοσπαστική Ένωσις, ∆ηµοκρατικόν Προοδευτικόν Κόµµα, Κόµµα Εργασίας • Έγγραφα πολιτικών κοµµάτων, αλληλογραφία, συµφωνίες, πρακτικά συνεργασιών, εκθέσεις, υποµνήµατα, χειρόγραφες σηµειώσεις και αλληλογραφία του Αλ. Μυλωνά, σχετικά µε την πολιτική και οικονοµική κατάσταση της χώρας την περίοδο (1942-1945).

Θέματα

Πολιτική Ιστορία, Κοινωνική Ιστορία, Πολιτικά κόμματα, Ιδιωτικά αρχεία, Τράπεζες, Κατοχή, Αγροτική οικονομία

Μέγεθος

10 κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Συλλέκτης

Αλέξανδρος Μυλωνάς

Κάκια Μυλωνά

Ιδιοκτήτης

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1917 έως: 1952

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

∆ωρεά Κάκιας Μυλωνά, 9/2000

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Μακεδονία 40.63978, 22.94516
Θράκη 41, 25.5
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1917 έως: 1952

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας ΑΣΚΙ

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα