Αλέξανδρος Σβώλος (Κρούσοβο 1892 – Αθήνα 1956)

Τίτλος

Αλέξανδρος Σβώλος (Κρούσοβο 1892 – Αθήνα 1956)

Φορέας

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Περιγραφή

Greek : Βιογραφικό σηµείωµα Συνταγµατολόγος, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και πολιτικός. ∆ιδάκτωρ της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1915, ο Αλ. Σβώλος εργάστηκε την περίοδο 1917-1920 ως ∆ιευθυντής Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Το 1921-1922 διορίστηκε Ανώτερος Αντιπρόσωπος της Ελληνικής ∆ιοικήσεως στην Προύσσα της Μικράς Ασίας. Υφηγητής Γενικής Πολιτειολογίας, εξελέγη το 1929 τακτικός καθηγητής της έδρας του Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, από την οποία, λόγω των ιδεών του, διώχτηκε πολλές φορές (1935, 1936, 1943, 1945). ∆ιετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης υπέρ της Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Επιτροπής ∆ηµοκρατικού Αγώνα και της Ένωσης υπέρ των Ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτη. Τον Απρίλη του 1944, ανέλαβε την Προεδρία της ΠΕΕΑ. Μετείχε στη διάσκεψη του Λιβάνου και στη συνέχεια διετέλεσε Υπουργός Οικονοµικών στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, από την οποία παραιτήθηκε την 1η ∆εκεµβρίου του 1944. Μετά τα ∆εκεµβριανά αποχώρησε από τον συνασπισµό του ΕΑΜ και το 1946 διώχτηκε οριστικά από το Πανεπιστήµιο. Από τότε, ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την πολιτική ως πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόµµατος - ΕΛ∆. Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης το 1950 από τις γραµµές της ∆ηµοκρατικής Παράταξης και το 1953 στις αναπληρωµατικές εκλογές. Περιεχόµενο • Φάκελοι της νοµικής δραστηριότητας του Αλέξανδρου Σβώλου (1918-1940). Οι φάκελοι περιλαµβάνουν: θέµατα αναδασµού γης, απαλλοτριώσεις δασικών εκτάσεων και µεταλλείων, εργατικά και εργασιακά, βιοµηχανικές µονάδες και επιχειρήσεις, εξαγωγικό και εισαγωγικό εµπόριο, φορολογικά και τελωνειακά θέµατα, συµβάσεις για τους «Σιδηροδρόµους Πειραιώς–Αθηνών -Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ), τραπεζικά και χρηµατιστηριακά ζητήµατα • Φάκελοι της ακαδηµαϊκής δραστηριότητας του Αλέξανδρου Σβώλου (1920-1946) - Σηµειώσεις µελετών και βιβλίων και µεταφράσεις σε ζητήµατα συνταγµατικού δικαίου και κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας - Σηµειώσεις διδασκαλίας • Τεκµήρια της Ελληνικής ∆ιοικήσεως και της Ύπατης Αρµοστείας Σµύρνης, περιφέρεια Προύσας (1921–1922) • Πολιτική δραστηριότητα του Αλέξανδρου Σβώλου (1936-1956)

Θέματα

Ιδιωτικά αρχεία, Δίκαιο, Διανοητική Ιστορία, Πολιτική Ιστορία, Ιστορία του Δικαίου, Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης, Εθνική Αντίσταση,

Μέγεθος

31 κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Συλλέκτης

Αλέξανδρος Σβώλος

Θεόδωρος Τερζόπουλος

Ιδιοκτήτης

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1917 έως: 1956

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

∆ωρεά Θόδωρου Τερζόπουλου, 14/1/1998

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Μικρά Ασία
Σμύρνη 38.41273, 27.13838
Προύσα
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1917 έως: 1956

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μαρία ∆εσύπρη – Σβώλου (Αθήνα 1892 - Αθήνα 1976)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας ΑΣΚΙ

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα