Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Malcolm H. Wiener Laboratory Zoological Collection Malcolm H. Wiener Εργαστήριο Αρχαιολογικών Επιστημών, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
Manuscripts (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Morphology in language-contact situations: Greek dialects in contact with Turkish and Italian (MORILAN) Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Municipality Museum of Ioannina - Society for Epirotic Studies (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Musicale Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία Εκκλησίας της Ελλάδος
Mουσείο Χρήστου Κυριαζή Μουσείο Χρήστου Κυριαζή
Natura Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης
Personal objects (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Photographic Archive (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Photographs Collection (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Postcards (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Registro Secreto (Κ35ιβ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Religious Artifacts (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Research Papers in Language Teaching and Learning Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Textiles (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος