Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Musicale Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία Εκκλησίας της Ελλάδος
Mουσείο Χρήστου Κυριαζή Μουσείο Χρήστου Κυριαζή
Natura Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης
Personal objects (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Photographic Archive (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Photographs Collection (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Postcards (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Religious Artifacts (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Research Papers in Language Teaching and Learning Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Textiles (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Yoel Archive (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Young People in the Maelstrom of Occupied Greece (digital collection) Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Αγγελιοφόρος Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453) Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Άγιος Σπυρίδων Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)