Αθηναϊκός Σύλλογος Οικογενειών Πολιτικών Εξορίστων και Φυλακισμένων (ΑΣΟΠΕΦ)

Τίτλος

Αθηναϊκός Σύλλογος Οικογενειών Πολιτικών Εξορίστων και Φυλακισμένων (ΑΣΟΠΕΦ)

Φορέας

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Περιγραφή

Greek : Ο ΑΣΟΠΕΦ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1958, ως συνέχεια της ΠΕΟΠΕΦ, µε βασικούς άξονες δράσης τη βελτίωση της θέσης των πολιτικών κρατουµένων και εξόριστων και την απόλυση τους, καθώς και τη µέριµνα για τις οικογένειες τους. Στις δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαµβάνονταν ακόµη σειρά διαβηµάτων και εκστρατειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την κατάργηση των εκτάκτων µέτρων, τη συγκέντρωση υπογραφών για τη χορήγηση γενικής αµνηστίας, τη µέριµνα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους κρατούµενους. Συνοπτική περιγραφή • Καταστατικό, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, αρχαιρεσίες, καταστάσεις µελών • Υποµνήµατα, διαβήµατα, εκκλήσεις, συνεντεύξεις τύπου • Αλληλογραφία µε τον Ελληνικό και τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό, την ∆ιεθνή Ένωση Νοµικών, την ∆ιεθνή Αµνηστία, καθώς και µε κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό • Εκδοτική δραστηριότητα του ΑΣΟΠΕΦ, συγκεντρώσεις υπογραφών • ∆ελτίο του ΑΣΟΠΕΦ

Θέματα

Πολιτική Ιστορία, Κοινωνική Ιστορία, Κινήματα, Σύλλογοι και Οργανώσεις,

Μέγεθος

8 κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1958 έως: 1967

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1958 έως: 1967

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας ΑΣΚΙ

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα