Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Χειρόγραφο Θεόφιλου Καΐρη (Κ56γ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χειρόγραφο Κωνσταντίνου Χρηστομάνου (Κ50ε) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χειρόγραφο Νικολάου Σ. Αντίπα (Κ108δ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χειρόγραφο Φρουρίου Μεσολογγίου (Κ10ε_ε) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χειρόγραφος Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξού Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΙΕΔ)
Χίος Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Χρηματικά εντάλματα (Κ279) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χρονάκη Ζώγια (Βέροια 1943-) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Χρονικά των Ανασκαφών Online Βρετανική Σχολή Αθηνών
Χρονολόγιο Γεγονότων 1940 - 1944. Από τα Έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Foreign Office 371. Τόμος Α΄, 1940-1943. Τόμος Β΄, 1944 Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Χρυσόβουλο Αλέξιου Κομνηνού (Κ46α) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Χωροφυλακή Πελοποννήσου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Ψηφιακά Αποθετήρια Μουσείων και Αρχείων της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Μουσείο Αθηνών Βρετανική Σχολή Αθηνών
Ψηφιακές συλλογές Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης