Φωτοσυλλογή Αριστείδη Μανωλάκου (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Φωτοσυλλογή Αριστείδη Μανωλάκου (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Aristeidis Manolakos Photographic Collection (digital collection) (Διεθνής)

Θέματα

Νεολαία, Φοιτητικό κίνημα, Πολιτικά κόμματα

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται μόνο η θέαση της συλλογής. Υπάρχει δυνατότητα εκτυπώσεων από το φυσικό χώρο της συλλογής (επιτρέπεται μόνο το 10% του συνόλου της κάθε συλλογής).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Αλεξάνδρεια 31.21564, 29.95527
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1950 έως: 1969

Aνήκει/ είναι μέρος της : Φωτογραφικό Αρχείο (ψηφιακή συλλογή)

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της φυσικής : Φωτοσυλλογή Αριστείδη Μανωλάκου

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα