Φωτοσυλλογή Αριστείδη Μανωλάκου

Τίτλος

Φωτοσυλλογή Αριστείδη Μανωλάκου

Φορέας

Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Aristeidis Manolakos Photographic Collection (Διεθνής)

Θέματα

Νεολαία, Φοιτητικό κίνημα, Πολιτικά κόμματα

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται μόνο η θέαση της συλλογής. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής με φωτοτύπηση. Επιτρέπεται η φωτοτύπηση του 10% του συνόλου κάθε συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Αλεξάνδρεια 31.21564, 29.95527
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1950 έως: 1969

Aνήκει/ είναι μέρος της : Φωτογραφικό Αρχείο

Έχει ψηφιοποιημένη εκδοχή : Φωτοσυλλογή Αριστείδη Μανωλάκου (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα