Φωτοσυλλογή Αλέξιου Λάιου

Τίτλος

Φωτοσυλλογή Αλέξιου Λάιου

Φορέας

Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Alexios Laios Photographic Collection (Διεθνής)

Θέματα

Νεολαία, Φοιτητικό κίνημα, Πολιτικά κόμματα

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται μόνο η θέαση της συλλογής. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής με φωτοτύπηση. Επιτρέπεται η φωτοτύπηση του 10% του συνόλου κάθε συλλογής.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ιαπωνία 35.68536, 139.75309
Σοβιετική Ένωση
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1950 έως: 1969

Aνήκει/ είναι μέρος της : Φωτογραφικό Αρχείο

Έχει ψηφιοποιημένη εκδοχή : Φωτοσυλλογή Αλέξιου Λάιου (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα