Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Φωτοθήκη Ιστορικό Αρχείο ΙΜΧΑ
Φωτόμετρα ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Φωτοσυλλογή Damian Maccon Uladh Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Damian Maccon Uladh (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Άγγελου Ραζή Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Άγγελου Ραζή (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Αθηνάς Γιάνναρου-Νικολάου Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Αθηνάς Γιάνναρου-Νικολάου (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Αλέκου Σόφη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Αλέκου Σόφη (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Αλέξιου Λάιου Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Αλέξιου Λάιου (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Ανδρέα και Ξανθής Μάρκου Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Ανδρέα και Ξανθής Μάρκου (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτοσυλλογή Αργύρη Μπαρή Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας