Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

Όνομα

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

Διεθνής ονομασία

Folklife and Ethnological Museum of Macedonia - Thrace

Υπάγεται σε

URL

www.lemmth.gr

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

lemm-th@otenet.gr

Τηλέφωνο

2310830591, 2310889840, 2310889855, 2310844848(φ)

Ονομασία

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

Διεύθυνση

Βασ. Όλγας 68

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54642

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Θεσσαλονίκης