Συλλογή Κρίτωνα Ιωαννίδη/Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Συλλογή Κρίτωνα Ιωαννίδη/Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Kriton Ioannides/F.E.M.M.-Th Collection (digital collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ψηφιακές απεικονίσεις των αντικειμένων της συλλογής Κρίτωνα Ιωαννίδη.

Θέματα

Λαογραφία, Υλικός πολιτισμός, Λαϊκός πολιτισμός, Παραδοσιακές ενδυμασίες, Υφαντική, Οικοτεχνία, Ενδυματολογία

Μέγεθος

97 φωτογραφίες

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα Μεταδεδομένων του Λ.Ε.Μ.Μ. - Θ.

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2005 έως:

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

H συλλογή διατίθεται με μόνη αναφορά «επιφύλαξη παντός δικαιώματος» (all rights reserved) [μετά το πέρας του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Λαογραφικού & Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης» του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, η συλλογή θα διατίθεται με κάποια από τις έξι άδειες Creative Commons] Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης της συλλογής μόνο μέσω ψηφιακού αναγνωστηρίου που βρίσκεται στο χώρο της συλλογής [μετά το πέρας του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Λαογραφικού & Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης» του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, θα υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης τεκμηρίων online]

Τόπος Συντεταγμένες
Μακεδονία - Θράκη
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Ψηφιοποιημένη εκδοχή της φυσικής : Συλλογή Κρίτωνα Ιωαννίδη/Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://www.lemmth.gr