Συλλογή Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας/ Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Συλλογή Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας/ Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Macedonian Charitable Brotherhood / F.E.M.M.-Th. (digital collection) (Διεθνής)

Greek : ΜΦΑ

Περιγραφή

Greek : Ψηφιακές απεικονίσεις των τεκμηρίων της συλλογής Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας

Θέματα

Λαογραφία, Υλικός πολιτισμός, Λαϊκός πολιτισμός, Παραδοσιακές ενδυμασίες, Κοσμηματα, Οικοτεχνία, Ενδυματολογια

Μέγεθος

775 φωτογραφίες

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα Μεταδεδομένων του Λ.Ε.Μ.Μ. - Θ.

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2006 έως:

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

H συλλογή διατίθεται με μόνη αναφορά «επιφύλαξη παντός δικαιώματος» (all rights reserved) [μετά το πέρας του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Λαογραφικού & Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης» του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, η συλλογή θα διατίθεται με κάποια από τις έξι άδειες Creative Commons] Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης της συλλογής μόνο μέσω ψηφιακού αναγνωστηρίου που βρίσκεται στο χώρο της συλλογής [μετά το πέρας του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Λαογραφικού & Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης» του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, θα υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης τεκμηρίων online]

Τόπος Συντεταγμένες
Μακεδονία - Θράκη
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://www.lemmth.gr