Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ

Όνομα

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ

Διεθνής ονομασία

 Library and Information Centre of the Aristotle University of Thessaloniki

Υπάγεται σε

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

URL

http://auth.gr/units/98

Νομική μορφή

ΝΠΔΔ

Email

nasta@lib.auth.gr

Τηλέφωνο

2310995325

Ονομασία

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54124

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία