Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Φωτογραφικό Αρχείο Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Φωτογραφικό Αρχείο (ψηφιακή συλλογή) Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτογραφικό Αρχείο (ψηφιακή συλλογή) Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού
Φωτογραφικό Αρχείο (Ψηφιακή Συλλογή) Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΛ)
Φωτογραφικό Αρχείο (ψηφιακή συλλογή) Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
Φωτογραφικό Αρχείο IMMA Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Φωτογραφικό Αρχείο IMMA (ψηφιακή συλλογή) Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Φωτογραφικό αρχείο Αγγελικής Μητσάνη Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΒΜΤ)
Φωτογραφικό αρχείο Γ. Κοπανιά Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Φωτογραφικό Αρχείο Γεωργούλα Μπέικου(Κλειτσός Ευρυτανίας 1919 – Μόσχα 1975) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Φωτογραφικό Αρχείο Ελληνικών και Λατινικών Επιγραφών της Μακεδονίας και Θράκης Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας ΕΙΕ
Φωτογραφικό Αρχείο Ελληνικών και Λατινικών Επιγραφών της Μακεδονίας και Θράκης - ψηφιακή συλλογή Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας ΕΙΕ
Φωτογραφικό αρχείο Ιωάννη Γαλερίδη Ιωάννης Γαλερίδης
Φωτογραφικό Αρχείο Κυριαζόπουλου Βασίλειου (ψηφιακή συλλογή) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Φωτογραφικό Αρχείο Λέανδρου Βρανούση-Παπαβρανούση (Ιωάννινα 1921 - Αθήνα 1993) Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)