Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Φωτογραφίες Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία
Φωτογραφικές Μηχανές ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Φωτογραφικές Μηχανές Kodak ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Φωτογραφικές Μηχανές Leica ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Φωτογραφικές Μηχανές Nikon ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Φωτογραφική Συλλογή Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή νεότ. (1880-1972) Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Φωτογραφική Συλλογή Οικογενείας Μελά Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Φωτογραφικό Aρχείο Κώστα Μισαηλίδη Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σμύρνης
Φωτογραφικό Αρχείο Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Φωτογραφικό Αρχείο Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού
Φωτογραφικό Αρχείο Ένωση Ποντίων Σουρμένων
Φωτογραφικό Αρχείο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΛ)
Φωτογραφικό Αρχείο Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
Φωτογραφικό Αρχείο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος