Συλλογές

Τίτλος Φορέας
Συλλογή χειρογράφων Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού
Συλλογή Χειρογράφων Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου
Συλλογή Χειρογράφων (ψηφιακή συλλογή) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ
Συλλογή Χειρογράφων Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)
Συλλογή χειρόγραφων θεατρικών έργων Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συλλογή Χρήστου και Νίκου Τερζάκη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή Χρήστου Ρεκλείτη Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας
Συλλογή Χριστόφορου Ι. Χρηστίδη Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Σύμμεικτη συλλογή Γεώργιου Γλαράκη & Ανδρέα Σκιά (Κ10ε_α-γ) Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία
Σύνδεσμος Βιοτεχνών Υφαντουργών Ξύλινων Εργαλειών Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Σύνδεσμος Εργατών Πιλοποιών Αθηνών Πειραιώς / Σωματείον Εργατών Και Εργατριών Ανδρικών και Γυναικείων Πίλων Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)
Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Σύστημα διαχείρισης συλλογών Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Σχολές του Γένους, 15ος - 19ος αι. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων - ΕΚΠΑ
Σώμα γραπτών κειμένων_AMiGre Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων