Συλλογές

Wiki Τεχνολογίας: Ιατρική

Εικόνες και κείμενα για την ιστορία της ιατρικής από την αρχαιότητα έως σήμερα, συμπεριλαμβάνοντας την μεσαιωνική και αραβική επιστήμη, με έμφαση στην ιστορία των ιατρικών πρακτικών, τεχνολογιών, επιστημονικών οργάνων και ιατρικών θεσμών.

Wiki Τεχνολογίας: Κλωστοϋφαντουργία

Εικόνες και κείμενα για την ιστορία της κλωστοϋφαντουργίας, της υφαντικής και της πλεκτικής με έμφαση στις μεθόδους, τις τεχνικές και τα μηχανήματα.

Wiki Τεχνολογίας: Περιβάλλον

Εικόνες και κείμενα για την ιστορία του περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα για φαινόμενα, θεωρίες και δοξασίες σχετικά με τη φυσική της ατμόσφαιρας και για τις σχετικές τεχνολογίες και επιστημονικά όργανα.

Wiki Τεχνολογίας: Ράδιο-Τηλεόραση

Εικόνες και κείμενα σχετικά με την ιστορία και την εξέλιξη της ραδιοφωνίας, της τηλεόρασης και των σχετικών τεχνολογιών κατά τον 20ό αιώνα.

Wiki Τεχνολογίας: Τηλεπικοινωνίες

Εικόνες και κείμενα για την ιστορία της επικοινωνίας και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την ιστορία των σχετικών τεχνολογιών, των δικτύων και των συσκευών.

Wiki Τεχνολογίας: Τυπογραφία

Εικόνες και κείμενα για την ιστορία της τυπογραφίας, των τυπογραφικών μεθόδων και των τυπογραφικών μηχανημάτων (πιεστήρια, λινοτυπικές μηχανές κ.α).

Wiki Τεχνολογίας: Υπολογιστές

Εικόνες και κείμενα σχετικά με την ιστορία των υπολογιστικών μηχανών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις σχετικές με αυτά τεχνολογίες και εφαρμογές, και τα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου.

Wiki Τεχνολογίας: Φωτογραφία

Εικόνες και κείμενα για την ιστορία της φωτογραφίας, των σχετικών μεθόδων και των πρακτικών φωτογράφησης, τα μηχανήματα και τις συσκευές.

Yoel Archive (digital collection)

Ψηφιακές απεικονίσεις τεκμηρίων του αρχείου Γιοέλ.

Young People in the Maelstrom of Occupied Greece (digital collection)

Ψηφιακές απεικονίσεις του περιεχομένου της ομώνυμης έκδοσης του Εβραϊκού Μουσείου.

Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

Συλλογή φωτογραφιών και στολή αξιωματικού από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Συλλογή λιθογραφιών, φωτογραφιών, κειμηλίων και όπλων από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αγγελιοφόρος

Φύλλα της εφημερίδας που εκδιδόταν στην Αθήνα (1859-1860)

Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453)

Η βάση δεδομένων του ερευνητικού προγράμματος σχεδιάσθηκε ειδικά για να καλύψει επιστημονικές ανάγκες που προκύπτουν από την μελέτη των αγιολογικών κειμένων της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453) και των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτά. Πρωταρχικός στόχος του ερευνητικού Προγράμματος «Αγιολογία της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών είναι η συγκέντρωση του αγιολογικού υλικού της περιόδου αυτής και η ψηφιοποίησή του. Η Βάση αυτή περιλαμβάνει κείμενα σε πεζό λόγο, τα οποία έχουν καταχωριστεί στις ακόλουθες κατηγορίες: Βίοι Αγίων, Εγκώμια, Θαυμάτα, Λόγοι, Αταξινόμητα, σύμφωνα με την κατάταξη της Bibliotheca Hagiographica Graeca (=BHG). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζητήσεων στα κείμενα και στις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στα "Βιβλία".

Άγιος Σπυρίδων

Φύλλα της εφημερίδας που εκδιδόταν στην Κέρκυρα (1928-1929)